Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit documenten leeftijdsvaststelling Drank- en Horecawet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 oktober 2005. U leest nu de tekst die gold op 27 oktober 2005.
Besluit van 12 oktober 2000, houdende aanwijzing van aanvullende documenten aan de hand waarvan leeftijdsvaststelling in het kader van de Drank- en Horecawet kan geschieden (Besluit documenten leeftijdsvaststelling Drank- en Horecawet)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 juli 2000, kenmerk GZB/GZ 2.084.073;
Gelet op artikel 20, vierde lid, van de Drank- en Horecawet;
De Raad van State gehoord (advies van 20 juli 2000, no. W13.00.0276/111);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 oktober 2000, kenmerk GZB/GZ 2.108.436;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De volgende documenten worden aangewezen als documenten aan de hand waarvan eveneens leeftijdsvaststelling als bedoeld in artikel 20 van de Drank- en Horecawet kan geschieden:
a. een rijbewijs, als bedoeld in artikel 107 van de Wegenverkeerswet 1994;
c. een bromfietscertificaat, als bedoeld in artikel 135 van de Wegenverkeerswet 1994 .
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit documenten leeftijdsvaststelling Drank- en Horecawet.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop onderdeel T van ARTIKEL I van de Wet van 13 april 2000, Stb. 184, tot wijziging van de Drank- en Horecawet in werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 12 oktober 2000
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven vierentwintigste oktober 2000
De Minister van Justitie,