{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Kadaster (veldwerken, hulpkaarten en Lijsten 78a)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Kadaster (veldwerken, hulpkaarten en Lijsten 78a)
Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,
Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995 en de namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door de algemene rijksarchivaris afgegeven machtiging van 20 december 2010, NA/S&B/10/5.988;
Besluit:
Artikel 1
Het bestuur gaat over tot digitale vervanging van archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen,
a. die:
1°. zijn opgemaakt voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit, en zaken betreffen die nog niet zijn afgedaan, of
2°. zullen worden opgemaakt in de periode tot en met vijf jaar na de inwerkingtreding van dit besluit;
b. volgens de specificaties, vastgelegd in de bijlagen 1 en 2 behorende bij dit besluit;
c. overeenkomstig de eisen, opgenomen in de bijlage van de Beleidsregel digitale vervanging archiefbescheiden , en
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 3
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Kadaster (veldwerken, hulpkaarten en Lijsten 78a).
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging 1
Met ingang van de dag waarop dit besluit in werking treedt, liggen de bijlagen 1 en 2 ter inzage bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn.wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
Apeldoorn, 11 maart 2011
Raad van Bestuur,