Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Uitkeringen aan provincies
+ § 2. Uitkeringen aan gemeenten
+ § 3. Uitkeringen aan zowel gemeenten als provincies
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 22 februari 2010, houdende regels over de verdeling van diverse decentralisatie- en integratie-uitkeringen aan provincies en gemeenten (Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Minister van Financiën van 3 juli 2009, CZW/WVOB 2009-0000360518;
Gelet op artikel 13, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet;
De Raad van State gehoord (advies van 30 juli 2009, nr. W04.09.0232/I);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 februari 2010, CZW/WVOB; 2010-0000052656, uitgebracht mede namens de Minister van Financiën;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Ten behoeve van de overgang van het bevoegde gezag over de regionale luchthavens naar de provincies ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2c , in 2009 de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2010 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2c-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
3.
In het jaar 2011 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2c-3 , de in die bijlage genoemde uitkering.
4.
In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2c-4 , de in die bijlage genoemde uitkering.
5.
In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2c-5 , de in die bijlage genoemde uitkering.
1.
In het jaar 2011 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2i , de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2i-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
3.
In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2i-3 , de in die bijlage genoemde uitkering.
1.
In het jaar 2011 ontvangt de provincie Fryslân € 33.000.000.
2.
In het jaar 2012 ontvangt de provincie Fryslân € 95.369.000.
3.
In het jaar 2013 ontvangt de provincie Fryslân € 36.824.000.
1.
In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2q , de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2q-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
1.
In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2r , de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2r-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
1.
In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2u , de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2u-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
1.
In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2w , de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2w-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
1.
In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2x , de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2x-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
Artikel 2y. Afsluitdijk
In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2y , de in die bijlage genoemde uitkering.
Artikel 2z. Agrarisch natuurbeheer
In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2z , de in die bijlage genoemde uitkering.
Artikel 2aa. Life Sciences Park Oss
In het jaar 2013 ontvangt de provincie Noord-Brabant € 1.600.000.
Artikel 2bb. TransNetAero
In het jaar 2013 ontvangt de provincie Flevoland € 34.000.
Artikel 5. Beeldende kunst en vormgeving
Voor het stimuleren van beeldende kunst en vormgeving ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 5 , met ingang van 2009 jaarlijks de in die bijlage genoemde uitkering.
Artikel 6. Bewonersinitiatieven wijken
Voor bewonersinitiatieven ter verbetering van de leefbaarheid en versterking van de sociale cohesie in wijken ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 6 , in de jaren 2008 tot en met 2011 de in die bijlage genoemde uitkering.
Artikel 7. Bibliotheekvoorzieningen in kleinere gemeenten
Voor het verbeteren van bibliotheekvoorzieningen ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 7 , in de jaren 2008 tot en met 2012 jaarlijks de in die bijlage genoemde uitkering.
Artikel 8. BTW-compensatie waterschapswegen
Ter compensatie van de BTW die gemeenten hebben betaald vanwege wettelijk verplichte bijdragen aan waterschappen voor het onderhoud van wegen, ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 8 , in de jaren 2007 tot en met 2015 de in die bijlage genoemde uitkering.
Artikel 9. Combinatiefuncties brede school sport en cultuur
Voor het bekostigen van combinatiefuncties ter bevordering van brede scholen met sport en cultuur ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 9 , in de jaren 2008 en 2009 jaarlijks de in die bijlage genoemde uitkering.
Artikel 13. Homo-emancipatiebeleid
Voor het verbeteren van de sociale acceptatie van homoseksualiteit en het bestrijden van discriminatie, intimidatie en geweld tegen homoseksuelen ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 13 , in de jaren 2008 tot en met 2011 de in die bijlage genoemde uitkering.
Artikel 16. Participatie van vrouwen uit etnische minderheden
Voor de bevordering van de participatie van vrouwen uit etnische minderheden ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 16 , in de jaren 2008 tot en met 2011 de in die bijlage genoemde uitkering.
Artikel 18. Pilot gemengde scholen
Bijlage 18 wordt voor de jaren 2010 en 2011 voor de in die bijlage genoemde gemeenten gewijzigd.
Artikel 20. Polarisatie en radicalisering
De gemeenten, genoemd in bijlage 20a , ontvangen in de jaren 2010 en 2011 het in die bijlage genoemde bedrag.
Artikel 21. Regionale fraudeplatforms
Voor deelname aan het landelijk netwerk interventieteams fraudebestrijding ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 21 , met ingang van 2007 jaarlijks € 222.857.
Artikel 24. Tijdbeleid
Voor de flexibilisering van de openings- en arbeidstijden van zorg- en dienstverleners ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 24 , in het jaar 2008 € 50.000.
Artikel 25. TSIOC
Voor de kosten van formatieplaatsen voor opsporing en controle in het kader van de intensivering van de handhaving van de Wet werk en bijstand ontvangen de gemeenten genoemd in bijlage 25 in de jaren 2007 tot en met 2010 jaarlijks de in die bijlage genoemde uitkering.
a. in het jaar 2007 de uitkering genoemd in bijlage 27a .
b. met ingang van 2008 jaarlijks een uitkering waarbij de verdeelmaatstaven genoemd in bijlage 27b worden gehanteerd voor de verdeling van het totale beschikbare bedrag voor de uitkering. Artikel 3, derde tot en met vijfde lid, van het Besluit financiële verhouding 2001 is van overeenkomstige toepassing op deze uitkering;
c. De gemeenten, genoemd in bijlage 27c , ontvangen voor het jaar 2008 op basis van de in onderdeel b genoemde maatstaven het in die bijlage genoemde bedrag.
d. De gemeenten, genoemd in bijlage 27d , ontvangen voor het jaar 2009 op basis van de in onderdeel b genoemde maatstaven het in die bijlage genoemde bedrag.
e. Bijlage 27d vervalt en wordt vervangen door de in dit besluit opgenomen bijlage 27e.
f. De gemeenten, genoemd in bijlage 27f , ontvangen voor het jaar 2010 op basis van de in onderdeel b genoemde maatstaven het in die bijlage genoemde bedrag.
g. Met ingang van 2011 ontvangen gemeenten jaarlijks een uitkering waarbij de verdeelmaatstaven genoemd in bijlage 27g worden gehanteerd voor de verdeling van het totaal beschikbare bedrag voor de uitkering. Artikel 3, derde tot en met vijfde lid, van het Besluit financiële verhoudingen 2001 is van overeenkomstige toepassing op deze uitkering;
h. De gemeenten, genoemd in bijlage 27h , ontvangen voor het jaar 2011 op basis van de in onderdeel g genoemde verdeelmaatstaven het in die bijlage genoemde bedrag.
Artikel 29. Wijkactieplannen
Voor de financiering van wijkactieplannen ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29 , in de jaren 2008 tot en met 2010 de in die bijlage genoemde uitkering.
1.
Voor de herstructurering van bedrijventerreinen ontvangen de in bijlage 29j genoemde gemeenten in 2009 de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2010 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29j-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
3.
In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29j-3 , de in die bijlage genoemde uitkering.
4.
In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29j-4 , de in die bijlage genoemde uitkering.
5.
In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29j-5 , de in die bijlage genoemde uitkering.
1.
Voor de realisatie van combinatiefuncties bij brede scholen ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29k , in het jaar 2009 voor de tweede tranche de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2010 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29k-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
3.
In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29k-3 , de in die bijlage genoemde uitkering.
4.
In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29k-4 , de in die bijlage genoemde uitkering.
5.
In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29k-5 , de in die bijlage genoemde uitkering.
1.
Voor het opheffen of verminderen van de barrièrewerking van het spoor ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29o , in 2009 de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2010 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29o-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
3.
In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29o-3 , de in die bijlage genoemde uitkering.
4.
In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29o-4 , de in die bijlage genoemde uitkering.
5.
In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29o-5 , de in die bijlage genoemde uitkering.
1.
In het jaar 2010 ontvangen gemeenten, genoemd in bijlage 29ij , de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ij-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
3.
In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29y-3, de in die bijlage genoemde uitkering.
4.
In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ij-4 , de in die bijlage genoemde uitkering.
1.
In het jaar 2010 ontvangen gemeenten, genoemd in bijlage 29dd , de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29dd-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
3.
In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29dd-3 , de in die bijlage genoemde uitkering.
4.
In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29dd-4 , de in die bijlage genoemde uitkering.
1.
In het jaar 2010 ontvangen gemeenten, genoemd in bijlage 29jj , de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29jj-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
3.
In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29jj-3 , de in die bijlage genoemde uitkering.
4.
In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29jj-4 , de in die bijlage genoemde uitkering.
1.
In het jaar 2010 ontvangen gemeenten, genoemd in bijlage 29kk , de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29kk-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
3.
In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29kk-3 , de in die bijlage genoemde uitkering.
4.
In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29kk-4 , de in die bijlage genoemde uitkering.
1.
In 2011 ontvangt de gemeente Rotterdam € 2.527.000.
2.
In het jaar 2012 ontvangt de gemeente Rotterdam € 2.527.000.
3.
In het jaar 2013 ontvangt de gemeente Rotterdam € 2.527.000.
1.
In 2011 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29pp , de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29pp-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
3.
In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29pp-3 , de in die bijlage genoemde uitkering.
Artikel 29ss. Centra voor Jeugd en Gezin
Voor de Centra voor Jeugd en Gezin ontvangen de gemeenten: Met ingang van 2012 jaarlijks via een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds een bedrag waarbij de verdeelmaatstaven genoemd in bijlage 29ss-a worden gehanteerd voor de verdeling van het totale beschikbare bedrag voor de uitkering.
1.
In het jaar 2012 ontvangt de gemeente Rotterdam € 1.400.000.
2.
In het jaar 2013 ontvangt de gemeente Rotterdam € 1.400.000.
1.
In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ww , de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ww-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
Artikel 29xx. Maatschappelijke opvang
Voor de maatschappelijke opvang ontvangen de gemeenten:
a. Met ingang van 2010 jaarlijks via een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds een bedrag waarbij de verdeelmaatstaven genoemd in bijlage 29xx-a worden gehanteerd voor de verdeling van het totale beschikbare bedrag voor de uitkering.
b. In het jaar 2010 de in bijlage 29xx-b genoemde bedragen.
c. De gemeenten, genoemd in bijlage 29xx-c , ontvangen voor het jaar 2011 op basis van de in onderdeel a genoemde maatstaven het in die bijlage genoemde bedrag.
1.
In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29aaa , de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2013 ontvangt de gemeente Waalwijk € 4.643.000.
1.
In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29bbb , de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29bbb-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
1.
In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ccc , de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ccc-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
Artikel 29ddd. ESF-programma
In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ddd , de in die bijlage genoemde uitkering.
Artikel 29eee. Uitvoeringskosten inburgering
In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29eee , de in die bijlage genoemde uitkering.
Artikel 29fff. Jeugdwerkloosheid
In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29fff , de in die bijlage genoemde uitkering.
Artikel 29ggg. Veiligheidshuizen
In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ggg , de in die bijlage genoemde uitkering.
Artikel 29hhh. Werkgeversdienstverlening
In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29hhh , de in die bijlage genoemde uitkering.
Artikel 29iii. Zichtbare schakel
In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29iii , de in die bijlage genoemde uitkering.
Artikel 31. Cultuurparticipatie
Voor de uitvoering van het programma cultuurparticipatie ontvangen de provincies de uitkering, genoemd in bijlage 31a en de gemeenten genoemd in bijlage 31b jaarlijks in de jaren 2009 tot en met 2012 de in die bijlage genoemde uitkering.
1.
In het jaar 2010 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31b , de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2011 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 31b-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
3.
In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 31b-3 , de in die bijlage genoemde uitkering.
4.
In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 31b-4 , de in die bijlage genoemde uitkering.
1.
In het jaar 2010 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31c , de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31c-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
3.
In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31c-3 , de in die bijlage genoemde uitkering.
4.
In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31c-4 , de in die bijlage genoemde uitkering.
1.
In het jaar 2010 ontvangen de gemeente Assen € 13.039.000 en provincies, genoemd in bijlage 31e , de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31e-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
3.
In het jaar 2012 ontvangen de gemeente en provincies, genoemd in bijlage 31e-3 , de in die bijlage genoemde uitkering.
4.
In het jaar 2013 ontvangt de provincie Groningen € 10.468.000.
1.
In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31i , de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31i-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
3.
In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31i-3 , de in die bijlage genoemde uitkering.
1.
In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31j , de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31j-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
3.
In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31j-3 , de in die bijlage genoemde uitkering.
1.
In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31k , de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31k-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
3.
In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31k-3 , de in die bijlage genoemde uitkering.
1.
In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31m , de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 31m-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
3.
In het jaar 2013 ontvangen de gemeente en provincies, genoemd in bijlage 31m-3 , de in die bijlage genoemde uitkering.
1.
In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31n , de in die bijlage genoemde uitkering.
2.
In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 31n-2 , de in die bijlage genoemde uitkering.
Artikel 32
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.
Artikel 33
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 22 februari 2010
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
De Minister van Financiën ,
Uitgegeven de zestiende maart 2010
De Minister van Justitie ,