Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit Ctgb lijst van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2014. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2014.
Besluit Ctgb lijst gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
Gelet op artikel 122, lid 1, artikel 41, lid 5 en artikel 68, lid 5 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2007, 125), gewijzigd met de wet van 13 september 2007, Stb. 2007, nummer 338 (Aanpassing overgangsrecht Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden), artikel 35, lid 4 van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2007, 334) en artikel 10.3 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stcrt. 2007, nr. 188);
Besluit:
Wgb: Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2007, 125), gewijzigd door de wet van 13 september 2007, Stb. 2007, 338.
Aflevertermijn: De termijn bedoeld in artikel 41, lid 5 of artikel 68, lid 5 Wgb, met het oogmerk op het opmaken van voorraden vastgestelde termijn gedurende welke voorheen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen of biociden in afwijking van het verbod als bedoeld in artikel 20 Wgb nog op de markt mogen worden gebracht.
Opgebruiktermijn: De termijn bedoeld in artikel 41, lid 5 of artikel 68, lid 5 Wgb, met het oogmerk op het opmaken van voorraden vastgestelde termijn gedurende welke voorheen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen of biociden in afwijking van het verbod als bedoeld in artikel 20 Wgb nog in voorraad mogen worden gehouden en gebruikt mogen worden.
Artikel 2
Het Ctgb stelt de in de bijlage opgenomen lijst gewasbeschermingsmiddelen en biociden vast.
Artikel 3
Van elk in de bijlage opgenomen gewasbeschermingsmiddel of biocide wordt de toelating verlengd, voor de periode die begint op de datum dat dit besluit inwerking treedt tot en met het tijdstip waarop uiterlijk uitvoering moet zijn gegeven aan een met betrekking tot de betrokken werkzame stof vastgestelde communautaire maatregel als bedoeld in artikel 5, lid 1 van richtlijn 91/414/EEG of artikel 16, lid 2 van richtlijn 98/8/EG.
Artikel 4
Voor elk in de bijlage opgenomen gewasbeschermingsmiddel of biocide, waarvoor in de kolom ‘Wijziging WG/GA’ een aanduiding ‘w’ is vermeld, wordt een aflevertermijn vastgesteld voor de periode die begint op de datum dat dit besluit in werking treedt tot en met 12 maanden daarna, tenzij bij het gewasbeschermingsmiddel of biocide in de kolom ‘Info aflever- en opgebruik termijn’:
een ‘x’ staat vermeld, dan is geen aflevertermijn vastgesteld;
een datum is vermeld, dan is een aflevertermijn gegund tot die datum.
Artikel 5
Voor elk in de in de bijlage opgenomen gewasbeschermingsmiddel of biocide, waarvoor in de kolom ‘Wijziging WG/GA’ een aanduiding ‘w’ is vermeld, wordt een opgebruiktermijn vastgesteld voor de periode vanaf de datum dat dit besluit in werking treedt tot en met 18 maanden daarna, tenzij bij het gewasbeschermingsmiddel of biocide in de kolom ‘Info aflever- en opgebruik termijn’:
een ‘x’ staat vermeld, dan is geen opgebruiktermijn vastgesteld;
een datum is vermeld, dan is een opgebruiktermijn gegund tot die datum.
Artikel 6
Een op grond van artikel 25d Bestrijdingsmiddelenwet 1962 van rechtswege toegelaten gewasbeschermingsmiddel of biocide, met een werkzame stof die tussen 1 oktober 2007 en de datum waarop de Wgb in werking treedt, bij communautaire maatregel als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder a van de Wgb is geplaatst op een bijlage van richtlijn 91/414/EEG of richtlijn 98/8/EG wordt beoordeeld aan de hand van het HTB 0.2.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Ctgb lijst van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
Wageningen, 30 november 2007
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden , De
voorzitter