Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit continue screening kinderopvang

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 7 februari 2013 tot wijziging van het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, het Besluit SUWI en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met de invoering van continue screening in de kinderopvang (Besluit continue screening kinderopvang)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 november 2012, nr. KO/B/2012/16341, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;
Gelet op de artikelen 1.47a, tweede lid, en 2.4a van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, artikel 73, vijfde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en de artikelen 2, tweede lid, 9, eerste lid en 13, eerste lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 december 2012, No. W12.12.0452/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 februari 2013, nr. KO/B/2013/508, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit SUWI.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.]
Artikel IV
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van dit besluit in de praktijk.
Artikel V
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2013.
Artikel VI
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit continue screening kinderopvang.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 7 februari 2013
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ,
Uitgegeven de negentiende februari 2013
De Minister van Veiligheid en Justitie ,