Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit consumentenprijsindex voor kinderbijslagbedragen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 3 oktober 2007 tot vaststelling van de consumentenprijsindex voor de herziening van de kinderbijslagbedragen (Besluit consumentenprijsindex voor kinderbijslagbedragen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister voor Jeugd en Gezin van 23 augustus 2007, nr. DBO 2794410;
Gelet op artikel 13, zesde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet;
De Raad van State gehoord (advies van 3 september 2007, nr. W13.07.0315/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Jeugd en Gezin van 27 september 2007, nr. DBO 2800882;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Onder de consumentenprijsindex, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet wordt verstaan de consumentenprijsindex alle huishoudens (afgeleide reeks 2006 = 100), zoals die wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de stand op het midden van elke kalendermaand en gepubliceerd in het Statistische bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Artikel 2
Het Besluit begripsomschrijving prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 1994 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2007.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit consumentenprijsindex voor kinderbijslagbedragen.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 3 oktober 2007
De Minister voor Jeugd en Gezin ,
Uitgegeven de eerste november 2007
De Minister van Justitie