Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk II. Algemene bepalingen omtrent de begroting, de meerjarenraming en de verslaglegging
+ Hoofdstuk III. De begroting
+ Hoofdstuk IV. De toelichting bij de begroting
+ Hoofdstuk V. De meerjarenraming en de toelichting daarop
+ Hoofdstuk VI. De verslaglegging
+ Hoofdstuk VII. De rekening van baten en lasten en de toelichting daarop
+ Hoofdstuk VIII. De balans en de toelichting daarop
+ Hoofdstuk IX. Consolidatie
+ Hoofdstuk X. De commissie voor de comptabiliteitsvoorschriften
+ Hoofdstuk XI. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3 Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2003. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2003.
Artikel 3
De begroting, de meerjarenraming, de jaarrekening en de toelichtingen geven volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over de financiële positie en over de baten en de lasten.