Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit Commissie van deskundigen Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 augustus 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 augustus 2008.
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 14 februari 2007 tot instelling van een commissie van deskundigen die adviseert bij de bestrijding van de Ziekte van Aujeszky bij varkens (Besluit Commissie van deskundigen Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2007)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 5, vijfde lid, van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2006;
Besluit:
1.
Er is een Commissie van deskundigen.
2.
De Commissie van deskundigen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de voorzitter en de door hem op grond van artikel 5, vierde lid, van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2006 aangewezen persoon.
1.
De Commissie van deskundigen is voor het eerst samengesteld uit:
drs. F.H. Pluimers, voorzitter;
ir. P.A.M. Bens, lid;
drs. F.J.M. van Dongen, lid;
prof. dr. Ir. M. de Jong, lid;
dr. E.M.A. van Rooij, lid;
prof. dr. M. Pensaert, lid;
Ir. H.W. Saatkamp, lid;
prof. dr. J.A. Stegeman, lid, tevens plaatsvervangend voorzitter;
drs. P. van der Wal, lid.
2.
Het secretariaat van de Commissie van deskundigen wordt gevoerd door medewerkers van het Gemeenschappelijk secretariaat van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren.
1.
De Commissie van deskundigen heeft tot taak de voorzitter en de door hem krachtens artikel 5, vierde lid, van de Verordening ingeschakelde persoon gevraagd en ongevraagd te adviseren over de preventie en bestrijding van de Ziekte van Aujeszky bij varkens.
2.
De leden van de deskundigengroep worden benoemd voor een periode van 2 jaar.
3.
Het bestuur kan, op advies van de voorzitter van de commissie, de benoeming van een lid van de commissie intrekken.
4.
De werkwijze van de commissie van deskundigen is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
5.
Artikel 10 van de Wet op de bedrijfsorganisatie is ten aanzien van de voorzitter en leden van de Commissie van deskundigen van overeenkomstige toepassing.
6.
Op de voorzitter en de lieden van de Commissie van deskundigen is de Verordening vergoedingen leden bestuur, dagelijks bestuur en commissie PVV 2003 overeenkomstig van toepassing.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Commissie van deskundigen Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2007.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 14 februari 2007
voorzitter
secretaris