Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit certificeren van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 16 september 2007. U leest nu de tekst die gold op 15 september 2007.
Besluit van de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees van 27 april 2006 inzake het certificeren van TSE-ongevoelige schapen en de mandatering van erkende stamboeken, laboratoria en de Gezondheidsdienst voor Dieren b.v. tot de uitgifte van dekcertificaten (Besluit certificeren van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2006)
De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 5 van de Verordening fokken van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2004;
Gezien Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder: Verordening fokken van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2004 Verordening ter uitvoering van de Verordening fokken van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2004
a. verordening: ;
b. uitvoeringsverordening: .
1.
De directeur van een laboratorium als bedoeld in artikel 4, derde lid, van de verordening wordt mandaat verleend om namens de voorzitter, met inachtneming van het bij of krachtens de verordening bepaalde, te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende het uitgeven van certificaten als bedoeld in artikel 5 van de verordening.
2.
De ondertekening bedoeld in het eerste lid luidt:
"De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees, Voor deze,
De directeur van (de naam van de uitgevende instantie)."
1.
De voorzitter van de hierna genoemde erkende stamboeken wordt mandaat verleend om namens de voorzitter, met inachtneming van het bij of krachtens de verordening bepaalde, te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende het uitgeven van certificaten als bedoeld in artikel 5 van de verordening:
Federatie van Buitenlandse Schapenrasverenigingen (FBS), statutair gevestigd te Nijkerkerveen
Vereniging Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland, statutair gevestigd te Barsingerhorn
Vereniging Het Nederlands Texels Schapenstamboek (NTS), statutair gevestigd te Varsseveld
Vereniging Het Suffolk Stamboek Nederland (SSN), statutair gevestigd te Appingedam
Vereniging Swifter Schapenstamboek, statutair gevestigd te Terwolde
Coöperatie Rijnlam, statutair gevestigd te Beerta
Nederlandse Fokkers-vereniging Het Drentse Heideschaap, statutair gevestigd te Ruinen
Vereniging Nederlands Zwartbles Schapenstamboek (NZS), statutair gevestigd te Lochem
Vereniging Het Gotland Pelsschaap (GPS), statutair gevestigd te Annen
Schapenfokkersvereniging De Noordhollander, statutair gevestigd te Weere
Vereniging Stamboek Blauwe Texelaars (SBT), statutair gevestigd te Brantgum
Vereniging Landbouwmaatschappij Friesland-Flevoland, statutair gevestigd te Blessum
Vereniging Nederlands Charollais Schapenstamboek, statutair gevestigd te Heythuisen
Vereniging 'Oos Mergelland Sjoap', statutair gevestigd te Berg en Terblijt
Fokkersvereniging Skudde-schaap, statutair gevestigd te Barchem
Vereniging Stamboek Het Kempisch Heideschaap, statutair gevestigd te Sterksel
Fokkersvereniging Het Nederlands Flevolander Schapenstamboek, statutair gevestigd te Enschede
Vereniging Zwartbles fokkersgroep, statutair gevestigd te Schelluinen
Fokkersvereniging Ouessantschapen, statutair gevestigd te Renkum
Vereniging van Speciale Schapenrassen (VSS), statutair gevestigd te Oudeschans
Stamboekvereniging Het Veluws Heideschaap, statutair gevestigd te Nijverdal
Vereniging Schapenstamboek Texelaar Elite Stamboek (TES), statutair gevestigd te Ylst.
2.
De voorzitter van de hierna genoemde stamboeken met een op grond van de Verordening ter uitvoering van de Verordening fokken van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2004 erkend fokprogramma wordt mandaat verleend om namens de voorzitter, met inachtneming van het bij of krachtens de verordening bepaalde, te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende het uitgeven van certificaten als bedoeld in artikel 5 van de verordening:
Vereniging Het Zeeuwse Melkschaap
Vereniging Stamboek Friese Melkschaap
3.
De ondertekening bedoeld in het eerste lid, onderscheidenlijk derde lid, luidt:
"De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees, Voor deze, De voorzitter van (de naam van de uitgevende instantie)."
1.
De directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren b.v. wordt mandaat verleend om namens de voorzitter, met inachtneming van het bij of krachtens de verordening bepaalde, te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende het uitgeven van certificaten als bedoeld in artikel 5 van de verordening.
2.
De ondertekening bedoeld in het eerste lid luidt:
"De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees, Voor deze,
De directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren b.v.."
1.
De op grond van de artikelen 2, 3 of 4 gemandateerde personen dragen zorg voor een juiste en volledige registratie.
2.
De in het eerste lid genoemde registratie dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: -
de naam en adres van de aanvrager;-
het levensnummer en genotypering van het schaap;-
datum van afgifte van het dekcertificaat;-
indien geen certificaat als bedoeld in artikel 5 van de verordening kan worden afgegeven, de reden hiervan.
3.
De voorzitter heeft te allen tijde inzage in de in het eerste lid genoemde registratie.
4.
Indien het bij dit besluit verleende mandaat wordt ingetrokken, wordt de registratie ter beschikking gesteld aan de voorzitter.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit certificeren van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2006.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 27 april 2006
voorzitter