Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit certificaten groen beroepsonderwijs

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2016. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2016.
Besluit van 2 november 2012, houdende het aanwijzen van onderdelen van een kwalificatie waaraan een certificaat is verbonden (Besluit certificaten groen beroepsonderwijs)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 6 juli 2012, nr. WJZ / 281259 gedaan na overleg met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Gelet op artikel 7.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;
De Afdeling Advisering van de Raad van State gehoord (advies van 8 augustus 2012, nr. W15.12.0307/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 29 oktober 2012, nr. WJZ / 12305618, uitgebracht na overleg met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Hebben goedgevonden en verstaan:
a. certificaat: een certificaat als bedoeld in artikel 7.2.3 van de wet;
b. wet: de Wet educatie en beroepsonderwijs .
Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Dit besluit is uitsluitend van toepassing op beroepsonderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel.
Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Bij regeling van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kunnen onderdelen van een kwalificatie of kwalificaties worden aangewezen waaraan een certificaat is verbonden.
Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit certificaten groen beroepsonderwijs.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 2 november 2012
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Uitgegeven de zestiende november 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,