Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit catalogus basisregistratie topografie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit catalogus basisregistratie topografie
Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,
Gelet op artikel 98a, derde lid, tweede zin, van de Kadasterwet;
Besluit:
Artikel 1
Het op 18 december 2007 door het bestuur van de Dienst genomen besluit tot vaststelling van de catalogus basisregistratie topografie, bedoeld in artikel 98a, derde lid, van de Kadasterwet, treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin van dat besluit wordt kennis gegeven, en werkt terug tot en met 1 januari 2008.
1.
De bekendmaking van het besluit, genoemd in artikel 1, geschiedt door kennisgeving van dat besluit in de Staatscourant.
2.
Met ingang van het tijdstip waarop het in artikel 1 genoemde besluit in werking treedt, wordt de catalogus basisregistratie topografie en het onderhavige besluit bij alle kantoren van het Kadaster ter inzage gelegd gedurende de tijden waarop die kantoren voor het publiek zijn geopend, en kan een elektronische versie van die catalogus worden gedownload van de website van het Kadaster (www.kadaster.nl). Van deze terinzagelegging en mogelijkheid tot downloaden wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2008.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit catalogus basisregistratie topografie.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Apeldoorn, 11 maart 2008
Raad van Bestuur