{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit buitenwerkingstelling restauratie-behoefteraming

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2006. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2006.
Besluit van 6 september 2004, houdende buitenwerkingstelling van de restauratie-behoefteraming (Besluit buitenwerkingstelling restauratie-behoefteraming)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, van 4 juni 2004, nr. WJZ/2004/57595 (8141), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 34 van de Monumentenwet 1988;
De Raad van State gehoord (advies van 26 juli 2004, nr. W05.04.0230/III);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, van 1 september 2004, nr. WJZ/2004/39867 (8141), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Met het oog op de invoering van een nieuw regime voor het herstel en de instandhouding van beschermde monumenten als bedoeld in artikel 34 van de Monumentenwet 1988, blijven de artikelen 4 en 8 van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 buiten werking voor de restauratie-behoefteraming die burgemeester en wethouders vóór 1 mei 2005 kunnen indienen.
2.
De budgetten, bedoeld in artikel 5 van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997, worden voor de jaren 2011 tot en met 2014 vastgesteld op basis van de restauratie-behoefteramingen die zijn opgesteld voor de periode die loopt van 1 mei 2001 tot 1 mei 2005.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitenwerkingstelling restauratie-behoefteraming.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 6 september 2004
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,
Uitgegeven de zestiende september 2004
De Minister van Justitie ,