Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. De aanwijzing van gemeenten waaraan gedurende de periode 2010–2014 door het Rijk aanvullend investeringsbudget voor bodem kan worden verstrekt
- Hoofdstuk 3. De berekening van het uit ’s Rijks kas beschikbare aanvullend investeringsbudget onderscheidenlijk de aanvullende middelen voor investeringsbudget voor bodem gedurende de periode 2010–2014
+ Hoofdstuk 4. Grondslag voor de verdelingsnorm
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit bodemmiddelen ISV-3

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 april 2011. U leest nu de tekst die gold op 27 april 2011.
Artikel 3
Onze Minister verstrekt het aanvullend investeringsbudget onderscheidenlijk de aanvullende middelen voor investeringsbudget aan de in artikel 2 genoemde gemeenten en aan de provincies.
1.
De berekening van het gedurende de periode 2010–2014 door Onze Minister te verstrekken aanvullend investeringsbudget onderscheidenlijk de aanvullende middelen voor investeringsbudget, bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de wet, geschiedt op de in dit artikel aangegeven wijze.
2.
Onze Minister berekent voor de in artikel 2 genoemde gemeenten en voor de provincies de factor investeringspotentieel (I) met behulp van de formule:
I (i) = ((2x ( KOOPPRIJS - 1)) +1) x 0,94414339,
in welke formule voorstelt:
KOOPPRIJS: de gemiddelde prijs voor de verkochte woningen in een in artikel 2 genoemde gemeente of een provincie, gedeeld door het Nederlands gemiddelde van die prijs, uitgedrukt in een percentage.
3.
Onze Minister berekent voor de in artikel 2 genoemde gemeenten en de provincies de uitkomst van de formule:
in welke formule voorstelt:
A (i) : budget Landbodems stedelijk gebied voor de individuele gemeente genoemd in artikel 2 of voor de provincie.
G: de werkvoorraad landbodems stedelijk gebied in die gemeente of provincie.
BUDGET LANDBODEMS STEDELIJK GEBIED: het in het budget voor stedelijke vernieuwing opgenomen deelbudget dat ter beschikking gesteld wordt om te verdelen overeenkomstig het criterium landbodems stedelijk gebied.
4.
Onze Minister berekent voor de in artikel 2 genoemde gemeenten en de provincies de uitkomst van de formule:
in welke formule voorstelt:
B (i) : het budget woningbouwcijfers voor de individuele gemeente genoemd in artikel 2 of voor de provincie.
W: de woningbouwcijfers in die gemeente of provincie.
I: de factor investeringspotentieel, zoals die is berekend ingevolge het tweede lid.
BUDGET WONINGBOUWCIJFERS: het in het budget voor stedelijke vernieuwing opgenomen deelbudget dat ter beschikking gesteld wordt om te verdelen overeenkomstig het criterium woningbouwcijfers.
5.
Onze Minister bepaalt voor de gemeenten Amsterdam, ’s-Gravenhage en Rotterdam een aanvullend investeringsbudget C (i) ten behoeve van onderzoek en sanering van gasfabrieksterreinen op het grondgebied van deze gemeenten.
6.
Onze Minister telt voor de in artikel 2 genoemde gemeenten en voor de provincies de bedragen A (i) + B (i) + C (i) op die ingevolge het derde, vierde en vijfde lid van dit artikel voor de desbetreffende gemeente of provincie zijn berekend.