Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Begripsbepalingen
+ Salmonellaonderzoek in de slachterij
+ Informatieoverdracht
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit blindedarmmonsterneming in de slachterij (PPE) 2011

Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011, houdende regels voor het uitvoeren van de bemonstering van blindedarmen in de slachterij (Besluit blindedarmmonsterneming in de slachterij (PPE) 2011)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 6, eerste lid, artikel 10, derde lid, en artikel 12, derde lid, van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen pluimveeslachterijen en -uitsnijderijen (PPE) 2011;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder ondernemer een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een onderneming uitoefent waarin pluimvee wordt geslacht, en neemt voor het overige de terminologie als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen pluimveeslachterijen en -uitsnijderijen (PPE) 2011 over.
1.
De ondernemer neemt dagelijks van elk slachtkoppel blindedarmmonsters volgens het werkvoorschrift opgenomen in de bijlage van dit besluit.
2.
Indien de ondernemer dagelijks van elk slachtuitlaadkoppel blindedarmmonsters neemt, dan worden deze genomen volgens het werkvoorschrift opgenomen in de bijlage van dit besluit.
3.
De ondernemer zorgt ervoor dat de blindedarmmonsters binnen 48 uur na de monsterneming zijn verzonden naar een voor detectie van Salmonella erkend laboratorium, en in geval van de aanwezigheid van Salmonella in het monster, aan het voor serotypering erkende laboratorium.
1.
De ondernemer zorgt ervoor dat alle uitslagen van de detectie en van serotypering van blindedarm monsters binnen vijf werkdagen nadat de uitslag bij de ondernemer bekend is, schriftelijk worden gemeld aan de pluimveehouder die het betreffende slachtkoppel of slachtuitlaadkoppel heeft geleverd. Ook indien het slachtkoppel of slachtuitlaadkoppel door een ander dan de pluimveehouder is geleverd zorgt de ondernemer ervoor dat de pluimveehouder de uitslagen ontvangt.
2.
De melding als bedoeld in het eerste lid bevat de volgende gegevens:
a) naam, adres en EG-nummer slachterij,
b) naam en KIP-nummer van de pluimveehouder waarvan het slachtkoppel/slachtuitlaadkoppel afkomstig is,
c) koppelnummer van het slachtkoppel/slachtuitlaadkoppel (facultatief),
d) geboortedatum van het slachtkoppel/slachtuitlaadkoppel,
e) soort slachtkoppel: uitlaadkoppel of weglaadkoppel,
f) nummer van de stal waaruit het slachtkoppel/slachtuitlaadkoppel afkomstig is,
g) datum blindedarmmonsterneming,
h) slachtdatum,
i) soort onderzoek: blindedarm,
j) Bij Salmonella monsterneming:
I. In geval van een negatieve uitslag: de uitslag van de detectie, inclusief de datum van de uitslag,
II. In geval van een positieve uitslag: de uitslag van de serotypering, inclusief de datum van de uitslag.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit blindedarmmonsterneming in de slachterij (PPE) 2011.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 3 november 2011
voorzitter
secretaris