Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit bijzondere categorieën producenten van dierlijke meststoffen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 19 augustus 1994, houdende besluit bijzondere categorieën producenten van dierlijke meststoffen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 8 oktober 1993, No. J. 9315712, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Gelet op artikel 14, zesde lid, van de Meststoffenwet;
Gezien de adviezen van het Landbouwschap, het Produktschap voor Veevoeder en het Produktschap voor Zuivel;
De Raad van State gehoord (advies van 1 maart 1994, No. W11.93.0677);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 augustus 1994, No. J. 946882, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor de in de artikelen 7 , 7 a en 8 van het Registratiebesluit dierlijke meststoffen bedoelde producenten van dierlijke meststoffen wordt onder uitbreiding van de produktie van dierlijke meststoffen verstaan, een grotere produktie van dierlijke meststoffen dan de produktie die overeenkomstig de procedure en berekeningswijze van de artikelen 7 , 7 a en 8 van het Registratiebesluit dierlijke meststoffen aan de desbetreffende producent is medegedeeld.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
2.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit bijzondere categorieën producenten van dierlijke meststoffen.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 19 augustus 1994
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de dertiende september 1994
De Minister van Justitie,