Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit bijeenroepen conferenties Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 11 november 2005, tot het bijeenroepen van conferenties van de Nederlandse Antillen, de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.,
Op de voordracht van Onze Minister-President, voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk, mede namens Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, van 11 november 2005, nr. 05M479433;
Overwegende dat het wenselijk is dat de Nederlandse Antillen, de vijf eilandgebieden van de Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland overleggen over de hervorming van de staatkundige, bestuurlijke en financiële verhoudingen van de vijf Antilliaanse eilanden binnen het Koninkrijk en de gevolgen hiervan voor het Koninkrijk;
Artikel 10 van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Er worden conferenties bijeen geroepen bestaande uit vertegenwoordigers van de Nederlandse Antillen, de vijf eilandgebieden van de Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland.
2.
De startconferentie zal aanvangen op 26 november 2005 te Curaçao.
3.
De datum van aanvang van de daaropvolgende conferenties wordt vastgesteld door Onze Minister-President, voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk, in overleg met de Onze Minister-President van de Nederlandse Antillen, Onze Minister-President van Aruba en Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.
1.
De regeringen van de Nederlands Antillen, Aruba en Nederland benoemen vertegenwoordigers ter deelneming aan de conferenties.
2.
De eilandsraden van de eilandgebieden Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba benoemen vertegenwoordigers ter deelneming aan de conferenties, met dien verstande dat voor elke in de eilandsraad vertegenwoordigde politieke partij tenminste één vertegenwoordiger wordt benoemd.
3.
De personen die deel uitmaken van het presidium van de Voorbereidingscommissie Ronde Tafel Conferenties, treden op als algemeen adviseurs van de conferenties.
Artikel 3
Als voorzitter van de conferenties zal optreden Onze Minister-President, voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk.
1.
Bij de besluitvorming ter conferentie brengt elk der landen en elk der eilandgebieden één stem uit.
2.
De regeringen van de landen en de eilandsraden van de eilandgebieden wijzen uit de delegatie van het desbetreffende land of eilandgebied degene aan, die namens de delegatie stemt.
1.
De conferentie stelt haar werkwijze, waaronder begrepen de verdere besluitvormingsprocedure, vast.
2.
De conferentie heeft de bevoegdheid deskundigen uit te nodigen om haar van raad te dienen.
Artikel 6
De conferentie zal worden bijgestaan door het secretariaat van de Voorbereidingscommissie Ronde Tafel Conferenties.
Onze Minister-President, voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk, en Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat tezamen met de daarbij behorende nota van toelichting zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant, de Curaçaosche Courant en de Landscourant van Aruba en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de beide Kamers der Staten-Generaal, de Raad van State van het Koninkrijk, de Hoge Raad der Nederlanden, de Staten van de Nederlandse Antillen en van Aruba, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, de Algemene Rekenkamers van de landen en de eilandsraden van de eilandgebieden Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Den Haag, 11 november 2005
De
Minister-President, Voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk
De
Minister