Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Algemeen
+ Hoofdstuk 2. Salaris
+ Hoofdstuk 3. Gratificatie
+ Hoofdstuk 3a. Bijdrage levensloopregeling
+ Hoofdstuk 3b. Toelage bezwarende functies
+ Hoofdstuk 3c. Te gelde maken algemene levensloopbijdrage, toelage bezwarende functie en inhaaltoelage bezwarende functie
+ Hoofdstuk 4. Inconveniëntentoelage
+ Hoofdstuk 5. Overige toelagen
+ Hoofdstuk 6. Vakantie-uitkering
+ Hoofdstuk 7. Uitkeringen
+ Hoofdstuk 8. Vergoedingen in verband met extra diensten en verschoven diensten
+ Hoofdstuk 8a
+ Hoofdstuk 9. Bijzondere situaties
+ Hoofdstuk 10. Voorzieningen in verband met ziekte
+ Hoofdstuk 11. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3bisa Besluit bezoldiging politie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Dit artikel is van toepassing op aspiranten die beginnen met de initiële opleiding vanaf 1 november 2013.
2.
Dit artikel is niet van toepassing op aspiranten die voorafgaand aan hun aanstelling minimaal twee jaar werkervaring hebben, waarbij zij minimaal 28 uur gemiddeld per week werkten met bijbehorende inkomsten van minimaal het minimumloon. Op deze aspiranten is artikel 3 van toepassing.
3.
Gedurende het eerste leerjaar bedraagt de tegemoetkoming voor de opleidingen de bij het opleidingsniveau genoemde bedrag in bijlage IV van dit besluit.
4.
Gedurende het tweede leerjaar ontvangen aspiranten een salaris dat is opgenomen in bijlage V van dit besluit.
5.
Gedurende het derde leerjaar ontvangen aspiranten een salaris dat is opgenomen in bijlage VI van dit besluit.
6.
Gedurende het vierde leerjaar ontvangen aspiranten een salaris als bedoeld in bijlage II .
7.
Gedurende het eerste leerjaar hebben de aspiranten geen recht op de toelagen en vergoedingen genoemd in dit besluit.
8.
Gedurende het tweede, derde en indien van toepassing vierde leerjaar is artikel 50, eerste lid, van toepassing.
9.
Gedurende de gehele initiële opleiding is artikel 17a niet van toepassing.
10.
Na het succesvol afronden van de opleiding vindt aanstelling plaats:
a. in een functie waaraan salarisschaal 4 is verbonden van de aspirant die een opleiding heeft afgerond op niveau 2;
b. in een functie waaraan salarisschaal 6 is verbonden van de aspirant die een opleiding heeft afgerond op niveau 3;
c. in een functie waaraan salarisschaal 7 is verbonden van de aspirant die een opleiding heeft afgerond op niveau 4;
d. in een functie waaraan ten minste salarisschaal 8 is verbonden van de aspirant die een opleiding heeft afgerond op niveau 5;
e. in een functie waaraan ten minste salarisschaal 9 is verbonden van de aspirant die een opleiding heeft afgerond op niveau 6,
waarbij het salaris wordt vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan het bij het desbetreffende opleidingsniveau behorende garantiebedrag zoals genoemd in bijlage III van dit besluit.
11.
De bedragen genoemd in bijlage IV worden gewijzigd conform artikel 17 van het Besluit studiefinanciering 2000.