Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit betaling zonder machtiging aan het College voor zorgverzekeringen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit betaling zonder machtiging aan het College voor zorgverzekeringen
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op de artikelen 40 van de Ziektewet, 71 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 54 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 57 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 49 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 39 van de Werkloosheidswet en 22 van de Toeslagenwet;
Besluit:
Artikel 1
Indien degene, aan wie een uitkering in de zin van de ZW , Wet WIA , WAO , WAZ , Wet Wajong , Wet IOW WW of TW is toegekend, een bijdrage verschuldigd is voor verstrekking of vergoeding van zorg als bedoeld in de Algemene wet bijzondere ziektekosten , maakt het UWV gebruik van de bevoegdheid de uitkering tot het bedrag van die bijdrage, in plaats van aan degene aan wie de uitkering is toegekend, zonder diens machtiging uit te betalen aan het College voor zorgverzekeringen, genoemd in de artikelen 1, onderdeel p , en 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet .
1.
Aan een inhoudingsverzoek van het College voor zorgverzekeringen wordt per toekomende datum gevolg gegeven.
2.
In het geval dat de uitkering met terugwerkende kracht wordt betaald, en vaststaat dat over de periode van terugwerkende kracht een bijdrage is verschuldigd, wordt de uitkering verminderd met de bijdrage over die periode.
Artikel 3
Het Besluit betaling zonder machtiging van de Ziekenfondsraad wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van 29 december 2005.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 13 december 2005
Voorzitter Raad van bestuur UWV