Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit beperking openbaarheid archieven Uitvoeringsinstelling Sociale zekerheid voor Overheid en Onderwijs, bestuurder Arbeidsvoorziening en Centrale organisatie Werk en Inkomen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit beperking van de openbaarheid van de archieven van de Uitvoeringsinstelling Sociale zekerheid voor Overheid en Onderwijs, bestuurder Arbeidsvoorziening en de Centrale organisatie Werk en Inkomen
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Amsterdam,
Gelet op artikel 15, lid 1, onder a Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 11-06-2015, met kenmerk 15.696
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is het inventarisnummer van het archief van de Uitvoeringsinstelling Sociale zekerheid voor Overheid en Onderwijs beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom
Inventarisnummers Beperkt openbaar tot 1 januari
171a 2074
Artikel 2
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers van het archief van bestuurder Arbeidsvoorziening, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot de eerste januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.
Inventarisnummers: Beperkt openbaar tot 1 januari:
14 2024
15 2024
16 2024
17 2025
18 2025
44 2025
45 2023
46 2023
91 2025
93 2025
94 2025
98 2025
99 2025
Artikel 3
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers van het archief van Centrale organisatie Werk en Inkomen, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot de eerste januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.
Inventarisnummers: Beperkt openbaar tot 1 januari:
259 2025
262 2025
631 2019
632 2021
633 2021
634 2021
635 2020
637 2021
638 2021
639 2021
640 2023
641 2023
642 2023
Artikel 4
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in de artikelen 1, 2 en 3 is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden. Verzoeken tot raadpleging of gebruik dienen gemotiveerd te zijn en schriftelijk bij de algemene rijksarchivaris te worden ingediend.
Artikel 5
Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven van de Uitvoeringsinstelling Sociale zekerheid voor Overheid en Onderwijs, bestuurder Arbeidsvoorziening en de Centrale organisatie Werk en Inkomen’.
Amsterdam, 6 juli 2015
Voorzitter Raad van Bestuur UWV