{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit beperking openbaarheid archieven Bedrijfsvereniging voor de Leder- en Lederverwerkende Industrie en Bedrijfsvereniging voor de Horeca, Pension- en Aanverwante Bedrijven

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit beperking van de openbaarheid van de archieven van de Bedrijfsvereniging voor de Leder- en Lederverwerkende Industrie en van de Bedrijfsvereniging voor de Horeca, Pension- en Aanverwante Bedrijven
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 15, eerste lid onder a, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;
Besluit:
Artikel 1
Het UWV is zorgdrager van de archieven van
a. Bedrijfsvereniging voor de Leder- en Lederverwerkende Industrie (BV07) over de periode (1930) 1951–1988 met een omvang van 4,06 strekkende meter;
b. Bedrijfsvereniging voor de Horeca, Pension- en Aanverwante Bedrijven (BV22) over de periode 1950–1997 met een omvang van 5,62 strekkende meter;
Artikel 2
a. Bedrijfsvereniging voor de Leder- en Lederverwerkende Industrie (BV07)
Inventarisnummers: Geheel openbaar met ingang van januari:
57 2033
43 2034
33, 44 en 58 2035
59 2036
34 en 45 2037
60 2038
35, 46 en 61 2039
36 en 62 2040
63 2041
37 en 47 2042
38 en 64 2043
48 en 65 2044
39 en 49 2045
50, 66, 67 en 68 2046
40, 51, 69 en 70 2047
52, 53, 71 en 72 2048
41, 54 en 73 2049
42, 55 en 74 2050
85 en 86 2051
87 2052
88 2053
89 2054
90 2055
91 2056
92 en 93 2057
94, 95 en 96 2058
97 en 98 2059
99, 100, 101 en 102 2060
b. Bedrijfsvereniging voor de Horeca, Pension- en Aanverwante Bedrijven (BV22)
Inventarisnummers: Geheel openbaar met ingang van januari:
60 2029
61 2030
62 2030
63 2031
64 2034
65 2036
66 2038
67 2041
68 2044
69 2047
70 2070
1.
De in artikel 1 genoemde archieven wordt door UWV ter verdere bewaring naar het Nationaal Archief te Den Haag overgebracht.
2.
Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen zijn de in de eerste kolom genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in de tweede kolom genoemde jaartal.
Artikel 3
Raadpleging van de onder artikel 2, lid 2 genoemde archiefbescheiden is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De verzoeker vult daartoe het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven’ in. De directeur van het Nationaal Archief kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.
Artikel 4
Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van documenten uit de dossiers, waarop deze beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.
Artikel 5
Publicatie van gegevens uit de ter inzage gegeven archiefbescheiden waarop de beperkende bepalingen van toepassing zijn, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan publicatie zijn goedkeuring onthouden.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 11 maart 2010
Voorzitter Raad van bestuur UWV