{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit beperking openbaarheid archief Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit beperking openbaarheid archief Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 15, eerste lid onder a, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;
Besluit:
Artikel 1
Het UWV is zorgdrager van het archief van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (NAB) (BV26) over de periode (1949) 1950–1997.
Artikel 2
inventaris- nummers: geheel openbaar met ingang van januari:
224 en 228 2059
225 en 229 2060
226 en 230 2061
227 en 2312062  
479, 480 en 481 2063
482 en 483 2064
484, 485 en 486 2065
487 en 488 2066
489 tot en met 492 2067
437, 438, 493 en 494 2068
495 2069
496, 497 en 498 2070
499 2071
500 tot en met 536 2072
1.
Het in artikel 1 genoemde archief wordt door UWV ter verdere bewaring naar het Nationaal Archief te Den Haag overgebracht
2.
Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen zijn de in de eerste kolom genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in de tweede kolom genoemde jaartal.
Artikel 3
Raadpleging van de onder artikel 2, lid 2 genoemde archiefbescheiden is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De verzoeker vult daartoe het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven’ in. De directeur van het Nationaal Archief kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.
Artikel 4
Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van documenten uit de dossiers, waarop deze beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.
Artikel 5
Publicatie van gegevens uit de ter inzage gegeven archiefbescheiden waarop de beperkende bepalingen van toepassing zijn, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan publicatie zijn goedkeuring onthouden.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 23 april 2008
Voorzitter Raad van bestuur UWV