Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit beoordelingskader loonkostensubsidie

Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2012.
Besluit beoordelingskader loonkostensubsidie
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op de artikelen 78a, vierde lid, van de Werkloosheidswet, 67f, vierde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 59j, vierde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 65i, vierde lid van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 37a, vierde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en 30e Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
Besluit:
Artikel 1
Teneinde in aanmerking te komen voor een loonkostensubsidie geeft de werkgever een intentieverklaring af waarin hij aangeeft de dienstbetrekking terzake waarvan subsidie wordt gevraagd met ten minste zes maanden te willen verlengen, of aansluitend een andere dienstbetrekking van ten minste zes maanden met de betrokken werknemer te willen aangaan, of zich in te zullen spannen voor een aansluitende dienstbetrekking met de betrokken werknemer van ten minste zes maanden bij een andere werkgever.
Artikel 2
Indien eerdere ervaringen bij dezelfde werkgever met loonkostensubsidie aanleiding geven om te twijfelen aan de waarde van deze intentieverklaring, kan UWV besluiten geen loonkostensubsidie te verlenen.
Artikel 3
Indien het bij Koninklijke boodschap van 4 september 2008 ingediende voorstel van wet houdende regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (31577) tot wet is verheven en die wet in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na het in de vorige volzin bedoelde tijdstip, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met genoemd tijdstip.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beoordelingskader loonkostensubsidie.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 23 december 2008
Voorzitter Raad van bestuur UWV