Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit Beleidsregels SVB 2009

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 17 juni 2010. U leest nu de tekst die gold op 16 juni 2010.
Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 10 juni 2009, houdende de bekendmaking van de beleidsregels 2009 (Besluit Beleidsregels SVB 2009)
De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,
Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 8a van de Remigratiewet, de artikelen 6 tot en met 9 van de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, artikel 13 van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers en artikel 9, eerste lid van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom, alsmede gelet op het Boetebesluit socialezekerheidswetten en het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten;
Besluit:
1.
Bij de uitvoering van de in artikel 34 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen genoemde wetten, de Remigratiewet , de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000 , de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers en de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom , past de Sociale verzekeringsbank het beleid toe dat is neergelegd in de bijlage bij dit besluit.
2.
In afwijking van het eerste lid past de Sociale verzekeringsbank het beleid opgenomen in de hierna te noemen onderdelen van de bijlage eerst toe met ingang van de datum waarop het bij Koninklijke Boodschap van 22 juli 2004 ingediende wetsvoorstel houdende de aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht ( Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht ) (29 702) en het bij Koninklijke Boodschap van 24 augustus 2007 ingediende wetsvoorstel tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht ( Aanpassingswet vierde tranche Awb ) (31 124) tot wet zijn verheven en in werking treden:
SB1083 (Tijdstip van betaling),
SB1084 (Overmakingskosten),
SB1106 (De hoogte van de bestuurlijke boete),
SB1108 (Mate van verwijtbaarheid),
SB1243 (Omstandigheden waarin betrokkene verkeert),
SB1109 (De betaling van de boete),
SB1111 (Afzien van een sanctie wegens dringende redenen),
SB1248 (Terugvordering basisvoorziening Remigratiewet),
SB1250 (Wijze van terugbetaling),
SB1251 (Termijnen van verrekening en uitstel van betaling),
SB1252 (Wijziging of intrekking van het uitstel van betaling),
SB1119 (Afzien van verdere terugvordering),
SB1253 (Schuldregeling en schuldsanering),
SB3218 (Vergoeding van wettelijke rente).
3.
In afwijking van het eerste lid blijven de hierna te noemen onderdelen van de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2008 van toepassing tot het moment waarop het bij Koninklijke Boodschap van 22 juli 2004 ingediende wetsvoorstel houdende de aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht ( Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht ) (29 702) en het bij Koninklijke Boodschap van 24 augustus 2007 ingediende wetsvoorstel tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht ( Aanpassingswet vierde tranche Awb ) (31 124) tot wet zijn verheven en in werking treden:
SB1083 (Tijdstip van betaling),
SB1084 (Overmakingskosten),
SB1106 (De hoogte van de boete),
SB1108 (Mate van verwijtbaarheid),
SB1243 (Omstandigheden waarin betrokkene verkeert),
SB1109 (De betaling van de boete),
SB1111 (Afzien van een sanctie wegens dringende redenen),
SB1117 (De wijze van terugbetaling),
SB1119 (Afzien van terugvordering),
SB3218 (Vergoeding van schade wegens betalingsverzuim),
SB3220 (Wettelijke rente).
Artikel 2
Het Besluit Beleidsregels SVB 2008 (Stcrt. 2008, 112) wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels SVB 2009.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank.
Amstelveen, 10 juni 2009
De
voorzitter van de Raad van bestuur SVB