Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit Beleidsregels SVB 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 12 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 11 juli 2009.
Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank van 21 mei 2008, houdende de bekendmaking van de beleidsregels 2008 (Besluit Beleidsregels SVB 2008)
De Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,
Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 8a van de Remigratiewet, de artikelen 6 tot en met 9 van de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, artikel 13 van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers en artikel 9, eerste lid van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom, alsmede gelet op het Boetebesluit socialezekerheidswetten en het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten;
Besluit:
Artikel 1
Bij de uitvoering van de in artikel 34 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen genoemde wetten, de Remigratiewet , de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000 , de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers en de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom , past de Sociale Verzekeringsbank het beleid toe dat is neergelegd in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Het Besluit Beleidsregels SVB 2007 (Stcrt. 2007, 103) wordt ingetrokken.
Artikel 3
Het Ghanabesluit, zoals vastgesteld door het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank bij besluit van 22 maart 1996 (Stcrt. 1996, 115), wordt ingetrokken.
Artikel 4
Het Maatregelenbesluit 2008 SVB , zoals vastgesteld door het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank bij besluit van 23 april 2008 (Stcrt. 2008, 86), wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels SVB 2008.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale Verzekeringsbank.
Amstelveen, 21 mei 2008
De
voorzitter