Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit Beleidsregels Ontslagtaak UWV

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 16 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 15 juli 2009.
Besluit Beleidsregels Ontslagtaak UWV Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10475, datum inwerkingtreding 16-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2009.
De Raad van bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10475, datum inwerkingtreding 16-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2009.
Gelet op artikel 21 sub i van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen waarin is bepaald dat aan de Centrale organisatie werk en inkomen bij of krachtens deze of enige andere wet taken kunnen worden opgedragen; Gelet op artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 waarin is bepaald dat een werkgever voor de opzegging van de arbeidsverhouding voorafgaande toestemming behoeft van de Centrale organisatie werk en inkomen en dat de Centrale organisatie werk en inkomen derhalve uitvoerder is van de wettelijke ontslagtaak ex artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945; Gelet op artikel 6, derde en vierde lid van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 waarin is bepaald dat bij ministeriële regeling regels worden gesteld met betrekking tot voornoemde toestemming, welke regeling is neergelegd in het Ontslagbesluit (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Arbeidsverhoudingen, 7 december 1998, Nr. AV/RV/98/38505, Stcrt. 1998, nr. 238, p. 12, laatstelijk gewijzigd in Stcrt. 2003, nr. 49, p. 24); Overwegende dat het wenselijk is om bekendheid te geven aan de na de invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen uitgevaardigde instructies en nieuw ontwikkelde uitvoeringsnotities, welke betrekking hebben op de wettelijke ontslagtaak, heeft de Centrale organisatie werk en inkomen deze integraal vastgesteld; Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht neergelegde bevoegdheid om als bestuursorgaan beleidsregels vast te stellen;
Besluit:
Artikel 1
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Bij de uitvoering van de in artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 opgenomen taak past de Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen het beleid toe dat is neergelegd in de als bijlage bij dit besluit gevoegde publicatie Beleidsregels Ontslagtaak UWV 2005.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10475, datum inwerkingtreding 16-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2009.
Artikel 2
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage , die ter inzage wordt gelegd bij de vestigingen van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van de Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen belast met de uitvoering van de in artikel 1 genoemde taak.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10475, datum inwerkingtreding 16-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2009.
Artikel 3
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels Ontslagtaak UWV.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10475, datum inwerkingtreding 16-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2009.
Artikel 4
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2005.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10475, datum inwerkingtreding 16-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2009.
Amsterdam, 6 september 2005
Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10475, datum inwerkingtreding 16-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2009.
voorzitter Raad van bestuur