Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit beleidsregels maximale proeftijd VWS

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit beleidsregels maximale proeftijd VWS
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gezien de oproep van het Sectorcommissie overleg rijkspersoneel om binnen het departementaal georganiseerd overleg te bezien voor welke functies de proeftijd van maximaal twee jaar kan worden beperkt;
In overeenstemming met het departementaal georganiseerd overleg;
Gelet op artikel 6, lid 2, aanhef en onder a van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR),
Besluit
1. Voor aanstellingen door of namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op grond van artikel 6, lid 2, aanhef en onder a ARAR die ingaan op of na 1 april 2002 geldt voor de toepassing van de in die bepaling genoemde proeftijd van ten hoogste twee jaren, voor alle functies binnen het ministerie van VWS een termijn van 12 kalendermaanden of korter.
2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor functies ten aanzien waarvan met betrekking tot proeftijden regels als bedoeld in artikel 13 ARAR van toepassing zijn.
3. Dit besluit zal worden bekendgemaakt door plaatsing daarvan in de Staatscourant.
4. Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit beleidsregels maximale proeftijd VWS.
De
Minister