Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
- Hoofdstuk 2. De landelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing
+ Hoofdstuk 3. Nadere regels omtrent de eisen aan het ontwikkelingsprogramma
+ Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 2 Besluit beleidskader stedelijke vernieuwing 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 2
De landelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing zijn:
a. verbetering van de balans tussen vraag en aanbod op de woningmarkt;
b. verbetering van de huisvestingsmogelijkheden van bevolkingsgroepen die moeilijkheden ondervinden bij het vinden van hun passende huisvesting;
c. verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte;
d. verbetering van het aanbod van grootschalige groenvoorzieningen in de stad;
e. versterking van de culturele kwaliteiten van de leefomgeving;
f. verbetering van de milieukwaliteit in het algemeen, en meer in het bijzonder bodemsanering, geluidsanering en verbetering van de binnenstedelijke luchtkwaliteit;
g. voorzien in voldoende aanbod van zichtbaar oppervlaktewater en verbetering van watersystemen;
h. intensivering van de woningbouw binnen bestaand bebouwd gebied;
i. verbetering van de bereikbaarheid van de stad en binnen de stad, en
j. verbetering van het aanbod van fysieke ruimte voor sociale voorzieningen.