Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit bekendmaking regels ter uitvoering van het mantelzorgcompliment 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 13 augustus 2009. U leest nu de tekst die gold op 12 augustus 2009.
Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 5 december 2007, houdende de bekendmaking van de regels die zijn toegepast en worden toegepast ter uitvoering van het mantelzorgcompliment 2007 (Besluit bekendmaking regels ter uitvoering van het mantelzorgcompliment 2007) Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 11935, datum inwerkingtreding 13-08-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 08-07-2009.
De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 11935, datum inwerkingtreding 13-08-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 08-07-2009.
Gelet op de aan haar gerichte brief van 9 november 2007 van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Bij de betaling van de geldelijke waardering aan mantelzorgers past de SVB de regels toe zoals die zijn neergelegd in de bijlage bij dit besluit.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 11935, datum inwerkingtreding 13-08-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 08-07-2009.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 9 november 2007.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 11935, datum inwerkingtreding 13-08-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 08-07-2009.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bekendmaking regels ter uitvoering van het mantelzorgcompliment 2007.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 11935, datum inwerkingtreding 13-08-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 08-07-2009.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Bijlage wordt ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank.
Amstelveen, 5 december 2007
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 11935, datum inwerkingtreding 13-08-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 08-07-2009.
voorzitter Raad van bestuur SVB