Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit beheer ingeslotenen KLPD

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 28 februari 2005 tot het van overeenkomstige toepassing verklaren van de op ingeslotenen betrekking hebbende bepalingen van het Besluit beheer regionale politiekorpsen op het Korps landelijke politiediensten (Besluit beheer ingeslotenen KLPD)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens Onze Minister van Justitie, van 22?november 2004, nr. 0000027153, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;
Gelet op artikel 9, vierde lid, van de Politiewet 1993;
De Raad van State gehoord (advies van 16 december 2004, nr. W04.04.0567/1);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens Onze Minister van Justitie, van 21?februari 2005, nr. 2005-0000002932, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 6 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen is van overeenkomstige toepassing op het Korps landelijke politiediensten, genoemd in artikel 38 van de Politiewet 1993, met dien verstande dat wordt gelezen voor:
a. korpsbeheerder: de beheerder van het Korps landelijke politiediensten;
b. regio: het grondgebied van Nederland;
c. ingeslotene: de persoon die rechtens van zijn vrijheid is beroofd, alsmede de persoon die ten behoeve van de hulpverlening aan hem op een bureau van het Korps landelijke politiediensten is ondergebracht;
d. politiecellencomplex: een in een gebouw te onderscheiden ruimte waarin een of meer gangen met daaraan grenzend een of meer ruimten liggen die worden gebruikt voor het insluiten van personen.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beheer ingeslotenen KLPD.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 28 februari 2005
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
De Minister van Justitie ,
Uitgegeven de tweeëntwintigste maart 2005
De Minister van Justitie ,