Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit begripsomschrijvingen artikel 1a Algemene Bijstandswet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 22 januari 1979, houdende vaststelling van nadere regelen omtrent omschrijvingen van begrippen gebezigd in de Algemene Bijstandswet
Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 8 november 1978; Afdeling Harmonisatie Bijstand Dienstverlening nr. 2;
Gelet op artikel 1 a , derde lid, van de Algemene Bijstandswet;
Gezien het advies van het College Algemene Bijstandswet;
De Raad van State gehoord (advies van 29 november 1978, nr. 27);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris voornoemd van 12 januari 1979;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt onder "de wet" verstaan:
de Algemene Bijstandswet.
Artikel 2
Voor de toepassing van artikel 1 a , eerste lid, van de wet wordt verstaan onder instelling:
een organisatie waarin twee of meer natuurlijke personen maatschappelijke of medische dienstverlening tot taak hebben.
Artikel 3
Voor de toepassing van artikel 1 a , eerste lid, van de wet wordt verstaan onder
a. maatschappelijke dienstverlening:
het geheel van activiteiten dat, in meerdere of mindere mate georganiseerd en al dan niet beroepsmatig verricht, tot doel heeft het maatschappelijk functioneren van personen of groepen te herstellen of te bevorderen.
b. medische dienstverlening:
dienstverlening in het kader waarvan medische, paramedische, psycho-therapeutische, farmaceutische of verpleegkundige hulp wordt verleend.
Artikel 4
Voor de toepassing van artikel 1 a , eerste lid, van de wet is onder maatschappelijke of medische dienstverlening in ieder geval begrepen het verrichten van werkzaamheden die liggen op het terrein van de voorzieningen, welke voorkomen op een door Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk vast te stellen lijst.
Deze lijst en wijzigingen daarin worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.
Artikel 5
Dit besluit, dat kan worden aangehaald als Besluit begripsomschrijvingen artikel 1 a Algemene Bijstandswet, treedt in werking op de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 1979.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift wordt gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 22 januari 1979
De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Uitgegeven de eerste maart 1979,
De Minister van Justitie,