Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit begripsomschrijving prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 1994

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 november 2007. U leest nu de tekst die gold op 1 november 2007.
Besluit van 29 juli 1994, tot het omschrijven van hetgeen onder het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie wordt verstaan
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 juni 1994, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/SV/F/94/2409;
Gelet op artikel 13, zesde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet;
De Raad van State gehoord (advies van 27 juni 1994, nr. W12.94.0359);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 14 juli 1994, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/SV/F/94/3066;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Onder het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet wordt verstaan de consumentenprijsindex alle huishoudens (afgeleide reeks 2000 = 100), zoals dat wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de stand op het midden van elke kalendermaand en gepubliceerd in het Statistisch bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Artikel 2
Het Besluit begripsomschrijving prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 april 1994.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald onder de titel " Besluit begripsomschrijving prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie ", met vermelding van het jaartal van het Staatsblad waarin het zal worden geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 29 juli 1994
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de zestiende augustus 1994
De Minister van Justitie,