Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Premiespaarregeling
+ Hoofdstuk II. Winstdelingsspaarregelingen
+ Hoofdstuk III. Aanwijzing als spaarregeling
- Hoofdstuk IV. Spaarloonregelingen
+ Hoofdstuk V. Uitsluiting van spaarregelingen en spaarloonregelingen
+ Hoofdstuk VI. Uitbetalingen welke in afwijking van de spaarregeling of de spaarloonregeling worden gedaan
+ Hoofdstuk VII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 36 Besluit bedrijfsspaarregelingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
In afwijking van artikel 35 moet door de werknemer of zijn rechtverkrijgenden over het gehele spaarloon kunnen worden beschikt:
a. ingeval de dienstbetrekking is beëindigd en:
1°. de werknemer is overleden;
2°. de werknemer gaat emigreren;
3°. de werknemer voor meer dan 45% arbeidsongeschikt is in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 ;
4°. de werknemer de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt;
5°. de werkgever zijn onderneming heeft gestaakt en hij tevens degene is die het spaarloon beheert;
b. binnen 6 maanden nadat de werknemer of zijn echtgenoot een overeenkomst onder bezwarende titel tot verwerving van een eigen woning als hoofdverblijf heeft aangegaan.
2.
Onder verwerving van een eigen woning wordt mede verstaan de verkrijging van het lidmaatschap van een coöperatieve vereniging waarvan de leden enkel op grond van hun lidmaatschap het recht van uitsluitend gebruik hebben van een aan de coöperatieve vereniging in eigendom toebehorend gebouw, dan wel van een afzonderlijk gedeelte van een zodanig gebouw.