Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit bedrag eigen risico aanspraken op het Waarborgfonds Motorverkeer

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 18 juni 1991, houdende vaststelling van het bedrag bedoeld in artikel 26, vierde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 7 mei 1991, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 128533/91/6, gedaan mede namens Onze Minister van Financiën;
Gelet op artikel 26, vierde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen ( Stb. 1984, 269);
De Raad van State gehoord (advies van 24 mei 1991, nr. W03.91.0235);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 10 juni 1991, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 132589/91/6, uitgebracht mede namens Onze Minister van Financiën;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het bedrag bedoeld in artikel 26, vierde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (Stb. 1984, 269) wordt vastgesteld op € 250.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Met ingang van dat tijdstip vervalt het Besluit bedrag eigen risico aansprakelijkheidsverzekering ( Stb. 1967, 200).
2.
Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit bedrag eigen risico aanspraken op het Waarborgfonds Motorverkeer".
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 18 juni 1991
De Staatssecretaris van Justitie,
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de zevenentwintigste juni 1991
De Minister van Justitie,