Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. De zorg voor de archiefbescheiden
+ § 3. De organisatie van het archiefbeheer
+ § 4. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit archiefbeheersregels SER

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Raad: Sociaal-Economische Raad;
b. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Raad;
c. algemeen secretaris: de algemeen secretaris van de Raad;
d. hoofd FB: het hoofd van het Facilitair Bedrijf;
e. FB-PRA: afdeling Post-, Reprografie- en Archiefzaken van het Facilitair Bedrijf;
f. archiefbescheiden:
1. bescheiden ongeacht hun vorm (ook digitaal opgeslagen informatie/bescheiden) door de Raad ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd onder hem te berusten;
2. bescheiden ongeacht hun vorm (ook digitaal opgeslagen informatie/bescheiden) met overeenkomstige bestemming ontvangen of opgemaakt door instellingen of personen wier rechten of functies op de Raad zijn overgegaan;
3. reproducties ongeacht hun vorm (ook digitaal opgeslagen reproducties) die in de plaats zijn gesteld van bovengenoemde bescheiden;
4. werkarchieven, zijnde archiefbescheiden, die tijdelijk berusten bij afdelingssecretariaten;
g. Archiefzaken: sectie binnen FB-PRA waar de registratie van de ingekomen en de uitgaande post, de archiefvorming en -ordening, de documentaire informatieverstrekking en het beheer van het archief plaatsvinden;
h. Basis Selectie Document (BSD): lijst voor de selectie van te bewaren en te vernietigen archiefbescheiden van de Raad;
i archiefruimte: de voor het bewaren van archiefbescheiden aangewezen en volgens de daarbij gangbare wettelijke normen ingerichte ruimte of ruimten;
j. dynamische fase: de fase waarin de archiefbescheiden in frequent administratief gebruik verkeren;
k. semi-statische fase: de fase aansluitend op de dynamische fase, waarin de archiefbescheiden worden overgebracht naar de daarvoor bestemde archiefruimte van de Raad tot de overbrenging naar het Nationaal Archief;
l. statische fase: de fase aansluitend op de semi-statische fase, waarin de archiefbescheiden zijn overgebracht naar het Nationaal Archief.