Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. De zorg voor de archiefbescheiden
- § 3. De organisatie van het archiefbeheer
+ § 4. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3 Besluit archiefbeheersregels SER

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De medewerkers van Archiefzaken dragen zorg voor een zodanige registratie van de ontvangen en verzonden post, dat ten minste wordt voldaan aan het bepaalde in de volgende leden.
2.
Ingekomen archiefbescheiden, ook die op naam van een functionaris zijn gesteld, worden onmiddellijk na ontvangst geregistreerd en van een kenmerk voorzien.
3.
Uitgaande archiefbescheiden worden op overeenkomstige wijze vóór de verzending geregistreerd. Van elk te verzenden stuk wordt ten minste één kopie vervaardigd. De kopie of kopieën zijn archiefbescheiden.
4.
E-mail. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger of verzender de relevante e-mail aan FB-PRA te sturen.
Volgens de Archiefwet 1995 is elk document dat een functie vervult bij de taakuitoefening in beginsel een archiefstuk. Op grond hiervan is een e-mail die een functie vervult bij de taakuitoefening een archiefstuk.
5.
De registratie dient zodanig te geschieden, dat elk archiefstuk kan worden gevonden aan de hand van de onderstaande gegevens: -
enig onderwerp in het stuk behandeld;-
de afzender/geadresseerde;-
de datum van het stuk en datum ontvangst/verzending;-
het door de afzender toegekende kenmerk;-
het correspondentienummer waaronder het stuk is geregistreerd.
6.
Raads-, commissie- en werkgroepstukken worden geregistreerd en voorzien van een unieke code. Deze code bestaat uit de codeafkorting van de Raad, commissie of werkgroep gevolgd door een doorlopend volgnummer.
7.
Archiefbescheiden van gering belang en archiefbescheiden die een gestandaardiseerde behandelingsprocedure binnen de administratie ondergaan, kunnen van registratie worden uitgezonderd, volgens regels te stellen door de algemeen secretaris.
8.
De registratie vindt plaats met behulp van een geautomatiseerd postregistratiesysteem.