Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit andere taken Pensioen- en Uitkeringsraad

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 8 juli 2000, houdende toekenning van andere taken aan de Pensioen- en Uitkeringsraad (Besluit andere taken Pensioen- en Uitkeringsraad)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 mei 2000, kenmerk DVVB/MB-U-2065401;
Gelet op artikel 3, onderdeel b, van de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad;
De Raad van State gehoord (advies van 19 mei 2000, nummer W13.00.0182/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 juli 2000, kenmerk DVVB/MB-U-2085174;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De Pensioen- en Uitkeringsraad is belast met het verstrekken van een vergoeding op grond van de Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie naoorlogse generatie.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 18 februari 2000.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit andere taken Pensioen- en Uitkeringsraad.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 8 juli 2000
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de vierentwintigste augustus 2000
De Minister van Justitie,