Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 6 Besluit aflevering Opiumwetmiddelen op recept

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 17 maart 2003. U leest nu de tekst die gold op 16 maart 2003.
1.
Gevestigde apothekers en apotheekhoudende artsen nemen een hoeveelheid van een middel, met uitzondering van de in artikel 3, eerste en tweede lid, bedoelde preparaten, slechts in ontvangst tegen afgifte van een ontvangstbrief, waarvan zijzelf een kopie behouden. In geval het een postzending betreft, moet de ontvangstbrief binnen drie dagen, de zaterdagen en de zon- en erkende feestdagen niet meegerekend, na de datum van ontvangst worden toegezonden aan degeen die het middel heeft afgeleverd.
2.
De ontvangstbrief, welke door de gevestigde apotheker onderscheidenlijk de apotheekhoudende arts of door een door hem daartoe gemachtigde persoon moet worden ondertekend en gedateerd, moet inhouden:
1°. de naam en het adres van de gevestigde apotheker onderscheidenlijk de apotheekhoudende arts;
2°. de naam en de hoeveelheid van het middel, alsmede de farmaceutische vorm in geval het een preparaat betreft;
3°. de naam en het adres van degeen die het middel heeft afgeleverd.
3.
Onder de ondertekening van de ontvangstbrief moet duidelijk leesbaar de naam van de ondertekenaar worden geschreven.
4.
Gevestigde apothekers en apotheekhoudende artsen zijn verplicht binnen drie dagen, de zaterdagen en de zon- en erkende feestdagen niet meegerekend, na de datum van ontvangst van een hoeveelheid van een middel te controleren of met betrekking tot hetgeen aan hen werd geleverd overeenstemming bestaat met hetgeen daaromtrent in de ontvangstbrief is vermeld; indien zodanige overeenstemming niet bestaat, geven zij hiervan binnen de in de eerste volzin genoemde termijn schriftelijk kennis aan degeen die die hoeveelheid heeft afgeleverd.
In geval het een postzending betreft, wordt de ontvangstbrief zonder ondertekening met de schriftelijke kennisgeving meegezonden.
5.
Gevestigde apothekers en apotheekhoudende artsen zijn verplicht de in het eerste lid bedoelde kopieën afzonderlijk en op naam van de substantie, onderscheidenlijk op naam van de substantie welke het preparaat bevat, in chronologische volgorde naar de datum van ontvangst gedurende ten minste zes jaren te bewaren en gedurende die periode ter beschikking van de inspecteur te houden.
6.
De leden 1-5 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van dierenartsen als bedoeld in artikel 6, tweede lid, onderdeel b, van de wet.