{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit Adviescommissie bezwaarschriften kansspelautoriteit 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 4 juni 2016. U leest nu de tekst die gold op 3 juni 2016.
Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 21 januari 2014, kenmerk 00.019.937, tot instelling van een (interne) adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften (Besluit Adviescommissie bezwaarschriften kansspelautoriteit 2014)
De raad van bestuur van de kansspelautoriteit,
Gelet op artikel 10 van het Bestuursreglement kansspelautoriteit;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. commissie: interne Adviescommissie bezwaarschriften kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 2;
b. raad: raad van bestuur van de kansspelautoriteit, bedoeld in artikel 33a van de wet;
c. wet: Wet op de kansspelen .
Artikel 2
Er is een interne Adviescommissie bezwaarschriften kansspelautoriteit.
Artikel 3
De commissie heeft tot taak belanghebbenden te horen en de raad te adviseren over te nemen beslissingen op bezwaarschriften die zijn gericht tegen besluiten op grond van de artikelen 35, 35a of 35b van de wet of artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht.
1.
De commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en ten minste twee leden.
2.
De raad benoemt en ontslaat de onafhankelijke voorzitter.
3.
De onafhankelijke voorzitter wordt benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar en kan worden herbenoemd.
4.
De leden van de commissie worden aangewezen uit de medewerkers van de kansspelautoriteit.
Artikel 5
Het Besluit Adviescommissie bezwaarschriften Kansspelautoriteit (Staatscourant 2 juli 2013, nr. 17793) wordt ingetrokken.
Artikel 6
In het besluit tot benoeming van een onafhankelijk voorzitter van de Adviescommissie bezwaarschriften Kansspelautoriteit (Staatscourant 2 juli 2013, nr. 18020) vervalt: ‘Gelet op artikel 7:13, eerste lid, onder b, van de Algemene wet bestuursrecht;’.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 3 juli 2013.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Adviescommissie bezwaarschriften kansspelautoriteit 2014.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 21 januari 2014
De raad van bestuur van de kansspelautoriteit,