Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. De commissies ten behoeve van de loodsenexamens
+ Hoofdstuk III. Organisatie en indeling
+ Hoofdstuk IV. Toelatingsvoorwaarden
+ Hoofdstuk V. De examens
+ Hoofdstuk VI. Beroep
+ Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit adspirant-registerloodsen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. landelijke examencommissie: de commissie, bedoeld in artikel 4, eerste lid;
b. regionale examencommissie: de commissie, bedoeld in artikel 5, eerste lid;
c. commissie van gecommitteerden: de commissie, bedoeld in artikel 6, eerste lid;
d. set: een samenhangend geheel van schriftelijke examenopgaven.
1.
De adspirant-registerloods, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Loodsenwet:
a. is gedurende de periode dat de leerovereenkomst, bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel b, van de Loodsenwet, van kracht is, in het bezit van een geldige geneeskundige verklaring van geschiktheid voor de zeevaart als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Wet zeevarenden;
b. [vervallen;]
c. beschikt bij het aangaan van de leerovereenkomst ten minste over:
1°. een geldig vaarbevoegdheidsbewijs, afgegeven ingevolge artikel 20, 22 of 22a van de Wet zeevarenden, als:
– kapitein alle schepen,
– eerste maritiem officier, of
– eerste stuurman alle schepen; of
2°. – het bewijs van vaardigheid dat de nautische opleiding voor officier bij de Koninklijke marine met goed gevolg is afgelegd,
– het bewijs dat zeewachtstandaard B is toegekend,
– het bewijs dat de opleiding tot commandocentrale-officier met goed gevolg is afgelegd, en
– het algemeen certificaat voor de maritieme radiocommunicatie.
2.
Onze Minister kan ontheffing verlenen van de eisen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, indien de belanghebbende anderszins heeft bewezen te beschikken over de in dat onderdeel vereiste kennis en ervaring, alsmede over goede kennis van de Nederlandse taal.