Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging Bekostigingsbesluit W.V.O.
Artikel II. Wijziging Formatiebesluit W.V.O.
Artikel III. Wijziging Besluit RVC's, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging
Artikel IV. Overgangsbepaling aanvragen zorgbudget
Artikel V. Vervallen tijdelijke berekeningswijze rijksbijdrage voor taken landelijke organen inzake leer-werktrajecten vmbo
Artikel VI. Overgangsregeling rijksbijdrage 2006 voor taken kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven inzake leer-werktrajecten vmbo
Artikel VII. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel vii Besluit actualisering Bekostigingsbesluit W.V.O., enz. (wijziging bekostigingsbepalingen)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Dit besluit treedt in werking:
a. wat de artikelen I, met uitzondering van onderdeel J, II, III en IV betreft, op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, waarbij tevens kan worden bepaald dat het besluit voor wat betreft artikel II, onderdeel C, onder 3, onderdeel b, en artikel II, onderdeel E, onder 3, terugwerkt tot en met 1 augustus 2003, en
b. wat de artikelen I, onderdeel J, V en VI betreft, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.
2.
De in het eerste lid, onder b, genoemde artikelen en onderdelen zijn voor de eerste maal van toepassing op de rijksbijdrage van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voor het jaar 2006.