Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing verboden plaats (2006)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 15 augustus 2013. U leest nu de tekst die gold op 14 augustus 2013.
Besluit van 29 november 2006, nr. 06.004126, houdende de aanwijzing van een verboden plaats
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 november 2006, nr. 2006-0000263822, DGV/CB/BJZ, in overeenstemming met Onze Minister van Justitie;
Gelet op de artikelen I en IV van de Wet bescherming staatsgeheimen;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Als verboden plaats ingevolge artikel I van de Wet bescherming staatsgeheimen wordt aangewezen de bij het Nationaal CrisisCentrum in gebruik zijnde etage, de daarbij behorende technische ruimte en de uitwijkmogelijkheid, gelegen in de gemeente Den Haag, Schedeldoekshaven 100 (2511 EX), respectievelijk Schedeldoekshaven 200 (2511 EZ), kadastraal bekend onder de gemeente ’s-?Gravenhage, sectie G, nummer 5214.
Artikel 2
De in artikel 1 aangewezen verboden plaatsen worden als zodanig aangegeven door plaatsing van borden waarop staat dat de plaats is aangewezen als verboden plaats ingevolge de Wet bescherming staatsgeheimen en dat de toegang daartoe voor onbevoegden verboden is.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan mededeling wordt gedaan in de Staatscourant.
Den Haag, 29 november 2006
De
Minister