Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing van zeeschepen ten aanzien waarvan artikel 693 en de afdelingen 12 en 12a van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 25 juni 2012, houdende aanwijzing van zeeschepen ten aanzien waarvan artikel 693 en de afdelingen 12 en 12a van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 5 april 2012, nr. 247315;
Gelet op artikel 2, tweede lid, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 2 mei 2012, no. W.12.0114/II);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 juni 2012, nr. 273409;
Hebben goedgevonden en verstaan:
a. schepen die uitsluitend varen op Nederlandse binnenwateren of wateren, binnen of dicht grenzend aan beschutte wateren of gebieden waar Nederlandse havenvoorschriften gelden;
b. onbemande schepen die niet van middelen tot werktuiglijke voortstuwing zijn voorzien;
c. oorlogsschepen en marinehulpschepen;
d. reddingsvaartuigen;
e. pleziervaartuigen.
Artikel 2
Artikel 693 en afdeling 12a van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op onoverdekte zeevissersschepen die in de regel niet buiten het zicht van de Nederlandse kust worden gebracht.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 25 juni 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de derde juli 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,