Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing van financiële diensten in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties (1)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juni 2003. U leest nu de tekst die gold op 31 mei 2003.
Besluit van 14 december 1994, houdende aanwijzing van financiële diensten in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie van 14 juli 1994, BGW 94/841;
Gelet op artikel 1, onderdeel a , onder 9°, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;
De Raad van State gehoord (advies van 7 september 1994, no. W06.94.0484);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie van 9 december 1994 (nr. BGW 94-1444-M);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Als financiële dienst in de zin van artikel 1, onderdeel a , onder 9°, van de Wet melding ongebruikelijke transacties wordt de volgende dienst aangewezen:
* het aangaan van een verplichting tot betaling ten behoeve van de houder van een creditcard, aan degene die het vertoon van die creditcard bij wijze van betaling heeft aanvaard, behoudens voorzover het gaat om een creditcard die alleen kan worden gebruikt bij de uitgevende onderneming of instelling of bij een onderneming of instelling die tot dezelfde groep in de zin van artikel 24 b , boek 2 van het Burgerlijk Wetboek behoort.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 14 december 1994
De Minister van Financiën,
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de achtentwintigste december 1994
De Minister van Justitie,