Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing toezichthouders zorgverzekeringen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2006. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2006.
Besluit aanwijzing toezichthouders zorgverzekeringen
De Algemeen Directeur van het College van toezicht op de zorgverzekeringen,
Gelet op artikel 79, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet en artikel 2, eerste lid onder a van het Besluit mandaten en volmachten CTZ 2006;
Besluit:
1.
Als medewerkers die belast zijn met het uitvoeren van het toezicht worden aangewezen:
a. de algemeen directeur en de andere directeur of directeuren, bedoeld in artikel 5, lid 2, van het Transitie bestuursreglement CTZ – CTG/ZAio juncto artikel 6 van het Bestuursreglement CTZ;
b. de personen in dienst van het College van toezicht op de zorgverzekeringen en werkzaam in de sector Rechtmatigheidsonderzoek onderscheidenlijk de sector Doelmatigheid en Thematisch Onderzoek onderscheidenlijk de Sector Productontwikkeling onderscheidenlijk de Sector Strategische Beleidsontwikkeling.
2.
De aanwijzing vervalt bij ontslag door het College van toezicht op de zorgverzekeringen.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2006.
De
Algemeen Directeur