Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing toezichthouders welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 20 april 2008. U leest nu de tekst die gold op 19 april 2008.
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 februari 2006 tot aanwijzing van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van de Verordening welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006 (Besluit aanwijzing toezichthouders welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 104, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 12 van de Verordening welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006;
Besluit:
1.
De volgende personen, als controleur werkzaam bij de B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector, gevestigd te Utrecht, worden belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006 :
de heer H.G.M. Grolleman, geboren op 25 maart 1957 te Raalte;
de heer P.J. van Daal, geboren op 19 januari 1958 te Oploo;
de heer P.C.J.M. van den Heuvel, geboren op 6 maart 1953 te Nistelrode;
de heer J.W. Wilderink, geboren op 8 juli 1952 te Eibergen.
2.
De in het eerste lid bedoelde personen dienen, naast een ingevolge artikel 5:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven geldig legitimatiebewijs, te beschikken over een door de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren op aam gestelde lastgeving.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 9 februari 2006
voorzitter
secretaris