Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing toezichthouders Verordeningen (PPE) 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 19 november 2006. U leest nu de tekst die gold op 18 november 2006.
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 september 2004 tot aanwijzing van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening Hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999, de Verordening Hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999, de Verordening Hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999, de Verordening Hygiënevoorschriften eieren 2002, de Verordening eiproducten 2003 (PPE), de Verordening technische eiproducten 2003 (PPE), de Verordening produktie van en handel in broedeieren en levend pluimvee 2003, de Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen 2003, de Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003 van het Productschap Pluimvee en Eieren in de jaarlijks op voet van artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie vastgestelde heffingsverordeningen (Besluit aanwijzing toezichthouders verordeningen (PPE) 2004).
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 104, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 7, eerste lid, van de Verordening Hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999, artikel 6, eerste lid, van de Verordening Hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999, en artikel 7, eerste lid, van de Verordening Hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999, artikel 4, eerste lid, van de Verordening Hygiënevoorschriften eieren 2002, artikel 8 van de Verordening eiproducten 2003 (PPE), artikel 6 van de Verordening technische eiproducten 2003 (PPE;), artikel 10 van de Verordening productie van en handel in broedeieren en levend pluimvee 2003, artikel 13: eerste lid, van de Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen 2003, en artikel 10 van de Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003;
Besluit:
1.
De volgende personen, als controleur werkzaam bij de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten, statutair gevestigd te Zeist, worden belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de verordeningen genoemd in het tweede lid:
a. mw. P.A.M. Barten, geboren op 1 februari 1966 te Lieshout;
b. mw. A. Beutler, geboren op 22 juni 1962 te Hilversum;
c. mw. H.G. Dekker, geboren op 14 ]uni 1964 te Holten;
d. dhr. R.J.H. Jans, geboren op 4 oktober 1957 te Elsaghaen;
e. dhr. H.H. Kosse, geboren op 31 december 1965 te Slagharen;
f. dhr. T.F.M. Loeffen, geboren 8 augustus 1964 Groesbeek;
g. mw. A.F. Mellema, geboren op 27 november 1972 te Groningen:
h. mw. S.H.C. Merkx, geboren op 6 november 1975 te Drunen;
i. dhr. W.J.J. Peeters, geboren op 9 juli 1957 te Roggel;
j. dhr. J.A.M. van Spreuwel, geboren op 24 oktober 1965 te Vessem;
k. dhr. H.P.F.H. Stals, geboren op 22 februari 1959 te Weert;
l. dhr. A.C.J.M. Vugs, geboren op 1 maart 1951 te Berkel-Enschot.
2.
De personen genoemd in het eerste lid zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van de volgende verordeningen en daarop gebaseerde besluiten:
a. Verordening Hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999 ;
b. Verordening Hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999 ;
c. Verordening Hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999 ;
d. Verordening Hygiënevoorschriften eieren 2002;
e. Verordening eiproducten 2003 (PPE) ;
f. Verordening technische eiproducten 2003 (YPE);
g. Verordening produktie van en handel in broedeieren en levend pluimvee (2003);
h. Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen 2003 ;
i. Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003 ;
j. de jaarlijks op voet van artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie vastgestelde heffingsverordeningen.
3.
De in het eerste lid aangewezen personen dienen, naast een ingevolge artikel 5:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven geldig legitimatiebewijs, te beschikken over een door de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren op naam gestelde lastgeving.
Artikel 2
Het Besluit aanwijzing toezichtsinstantie Verordening eiproducten 2003 (PPE), het Besluit aanwijzing toezichtsinstantie Verordening technische eiproducten 2003 (PPE), het Besluit aanwijzing toezichtsinstantie Verordening produktie van en handel in broedei-en levend pluimvee 2003, het Besluit aanwijzing personen Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen 2003, en het Besluit aanwijzing toezichtsinstantie Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003, worden ingetrokken.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Verordeningen (PPE) 2004.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 9 september 2004
voorzitter
secretaris