Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing toezichthouders van de Bank voor de openbare lichamen BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2012. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2012.
Besluit van De Nederlandsche Bank N.V. van 6 april 2011 houdende de aanwijzing van personen die in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet toezicht bank- en kredietwezen 1994 BES, de Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES, de Wet toezicht trustwezen BES en de Pensioenwet BES (Besluit aanwijzing toezichthouders van de Bank voor de openbare lichamen BES)
De Nederlandsche Bank N.V.,
Gelet op artikel 49a van de Wet toezicht bank- en kredietwezen 1994 BES (Stb. 2010, 468), artikel 120 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES (Stb. 2010, 470), artikel 20 van de Wet toezicht trustwezen BES (Stb. 2010, 471), en artikel 19a van de Pensioenwet BES (Stb. 2010, 597);
Gelet op titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht, met uitzondering van de artikelen 5:18 en 5:19 van die wet; en
Gelet op artikel 4, eerste en vierde lid, van de Bankwet 1998;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a) Bank: De Nederlandsche Bank N.V.;
b) openbare lichamen BES: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
c) BES-toezicht: het toezicht, bedoeld bij of krachtens de Wet toezicht bank- en kredietwezen 1994 BES , de Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES , de Wet toezicht trustwezen BES of de Pensioenwet BES .
Artikel 2
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet toezicht bank- en kredietwezen 1994 BES , de Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES , de Wet toezicht trustwezen BES of de Pensioenwet BES zijn belast de medewerkers van de Bank met de functie van bedrijfsanalist, toezichthouder of toezichthouder-specialist die zijn belast met het BES-toezicht, alsmede de divisie-directeuren en de afdelingshoofden van de organisatie-onderdelen van de Bank die zijn belast met het BES-toezicht.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders van de Bank voor de openbare lichamen BES.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 6 april 2011
De Nederlandsche Bank N.V.,
directeur