{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing toezichthouders startdatum Hollandse Nieuwe 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2013.
Besluit van het bestuur van het Productschap Vis van 2 december 2010 tot aanwijzing van een dienst die belast is met het houden van toezicht op de naleving van de door het bestuur van het Productschap Vis vastgestelde Verordening Hollandse Nieuwe 2007 (Besluit aanwijzing toezichthouders startdatum Hollandse Nieuwe 2010)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op artikel 104, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 6, eerste en tweede lid, van de Verordening Hollandse Nieuwe 2007;
Besluit:
1.
Personen, als controleur werkzaam bij de CoMore Bedrijfsdiensten B.V., thans gevestigd te Zeist aan de Laan van Vollenhove 3229, 3706 AR, worden belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening Hollandse Nieuwe 2007 .
2.
De in het eerste lid bedoelde personen dienen, naast een ingevolge artikel 5:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven geldig legitimatiebewijs, te beschikken over een door de voorzitter van het Productschap Vis op naam gestelde lastgeving.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders startdatum Hollandse Nieuwe 2010.
2.
Het Besluit aanwijzing toezichthouders Verordening Hollandse Nieuwe 2007 van 29 maart 2007 wordt ingetrokken. 1
3.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
4.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Rijswijk, 2 december 2010
1
Het Besluit aanwijzing toezichthouders Verordening Hollandse Nieuwe 2007 is d.d. 26 februari 2008 goedgekeurd door het Ministerie van LNV, mede namens de Minister van Justitie, en d.d. 11 april 2008 gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie (nr. 29, VIS 4). Gewijzigd bij Besluit I tot wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders Verordening Hollandse Nieuwe 2007 is d.d. 12 maart 2010 goedgekeurd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en d.d. 2 april 2010 gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie (nr. 19, VIS 21).
voorzitter
secretaris