Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing toezichthouders DNB voor Caribisch Nederland

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit aanwijzing toezichthouders DNB voor Caribisch Nederland
De Nederlandsche Bank N.V.;
Gelet op de artikelen 7:4 tot en met 7:11 van de Wet financiële markten BES (Stb. 2011, 612);
Gelet op artikel 5.4, eerste en derde lid, artikel 5.5, eerste en derde lid, en artikel 5.7 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Stb. 2011, 613);
Gelet op artikel 19a van de Pensioenwet BES (Stb. 2010, 597);
BESLUIT:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. DNB: De Nederlandsche Bank N.V.;
b. de Wfm BES: de Wet financiële markten BES (Stb. 2011, 612);
c. de Wwft BES: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Stb. 2011, 613);
d. de Pw BES: de Pensioenwet BES (Stb. 2010, 597).
Artikel 2
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wfm BES , de Wwft BES en de Pw BES zijn belast de medewerkers van DNB met de functie van bedrijfsanalist, toezichthouder of toezichthouder-specialist, alsmede de divisiedirecteuren en de afdelingshoofden van de relevante organisatie-onderdelen van DNB, die zijn belast met het uitoefenen van toezicht op financiële instellingen op de voet van de Wfm BES, de Wwft BES onderscheidenlijk de Pw BES.
Artikel 3
Het Besluit aanwijzing toezichthouders van de Bank voor de openbare lichamen BES (Stcrt. 2011, 6485) wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2012.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders DNB voor Caribisch Nederland.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 22 augustus 2012
De Nederlandsche Bank N.V.,
directeur
directeur