{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing toezichthouders DNB

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van De Nederlandsche Bank N.V. van 21 december 2006, nr. Juza/2006/02543/pvdb, houdende de aanwijzing van personen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de financiële toezichtwetgeving (Besluit aanwijzing toezichthouders DNB)
De Nederlandsche Bank N.V.,
Gelet op de artikelen 1:72 en 1:73 van de Wet op het financieel toezicht en op artikel 5 van de Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht;
Gelet op artikel 151 van de Pensioenwet;
Gelet op artikel 146 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;
Gelet op afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. DNB: De Nederlandsche Bank N.V.;
b. financiële toezichtwetgeving: het bepaalde bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht en de pensioenwetten;
c. pensioenwetten: de Pensioenwet , de Wet verplichte beroepspensioenregeling , de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet privatisering FVP ;
d. financieel toezicht: het prudentieel toezicht, bedoeld in artikel 1:24 van de Wet op het financieel toezicht, onderscheidenlijk het prudentieel en het materieel toezicht, bedoeld in artikel 151 van de Pensioenwet en artikel 146 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, alsmede het toezicht, bedoeld in artikel 17 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en in artikel 5 van de Wet privatisering FVP.
Artikel 2
Met het toezicht op de naleving van de financiële toezichtwetgeving zijn belast de medewerkers van DNB met de functie van bedrijfsanalist, toezichthouder, of toezichthouder-specialist, alsmede de divisiedirecteuren en de afdelingshoofden van de organisatie-onderdelen van DNB die zijn belast met de uitoefening van het financieel toezicht.
Artikel 3
De medewerkers, bedoeld in artikel 2, die zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de pensioenwetten, beschikken niet over de bevoegdheden, genoemd in de artikelen 5:18 en 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na 31 december 2006, treedt dit besluit in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2007.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders DNB.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 21 december 2006
De Nederlandsche Bank N.V.
Directeur
Directeur